non-stop tinker bell

Schweizer Jugend Schönheits-Champion

Alpen-Jugendsieger 2017

Rheinland-Pfalz Jugendsieger

 

Jahreswertung Retriever Club Schweiz 

2017

TOP PUPPY

2. RANG


CAC Jugend: 3  /  Res. CAC Jugend: 4  /  CAC: 1   /   Res. CAC: 2


Ausstellung 2016

RCS Weihnachtsausstellung

weiss

Ausstellung 2017

DRC Herrenberg / D

La Nationale Lémanique Avenches

Nat. Aarau

Nat. Aarau

IHA Kreuzlingen

IHA Ludwigshafen / D

RCS Clubshow Burgdorf

La Romandie Payerne

IHA Genf

IHA Genf

IHA Genf

23. Weihnachtsausstellung Olten 

fff

Ausstellungen 2018

DRC Herrenberg / D

CRUFTS / Birmingham

Dog Show Projekt 2018 Münsingen

Nationale Lémanique

18.12.2016

weiss

weiss

28.01.2017

23.04.2017

24.04.2017

25.06.2017

05.08.2017

12.08.2017

27.08.2017

10.09.2017

17.11.2017

18.11.2017

19.11.2017

17.12.2017

fff

fff

28.01.2018
10.03.2018

18.03.2018

22.04.2018

Jüngstenklasse

weiss

weiss

Jüngstenklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Zwischenklasse

fff

fff

Zwischenklasse
Yearlingklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

vv 1 / Jüngstensieger

weiss

weiss

vv 4

exc 1. Rang / CAC

exc

very good

exc 1. Rang / CAC

exc 1. Rang / CAC / Jugend BOB

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 4. Rang

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC 

fff

fff

exc
very highly commended VHC 5. Rang

exc 1. Rang / CAC

exc 2. Rang / Res. CAC


Fotogalerie Ausstellungen Lou