ch. golden go-getters ebony eyes

Schweizer Schönheits-Champion

Schweizer Ausstellungs-Champion

Schweizer Retriever Club Schönheits-Champion
Alpensieger 2018

 

TOP BITCH 2016

RCS TOP WINNER 2018

RCS BROOD BITCH 3. RANG

Jahreswertung Retriever Club Schweiz 

2015

2016

2017

2018

2018

TOP PUPPY

TOP BITCH

TOP BITCH

TOP WINNER

TOP BROOD BITCH

2. RANG

1. RANG

3. RANG

1. RANG

3. RANG

 


CAC Jugend: 2 / Res. CAC Jugend: 2 / BIS Junior: 1 / CAC: 10 / Res. CAC: 9  /  Res. CACIB: 3 / / CACIB: 2 / BOB: 2  / BOS: 4 / BIS: 1 


Ausstellungen 2015

RCS Montricher

RCS Club Show Aarau

Nat. Hundeausstellung Aarau

91 Int. Dog Show Luxenburg / L

DRC Winnenden / D

2. Retrieverfestival Grafenegg / A

IHA Ausstellung Tulln / A

IHA Ausstellung Tulln / A

IRA Karlsruhe / D

NRA Karlsruhe / D

IHA Genf

IHA Genf

RCS Weihnachtsausstellung Olten

weiss

Ausstellung 2016

DRC Neujahrsausstellung Herrenberg / D

IHA Offenburg / D

La Nationale Lemaniqe Montricher

IHA Kreuzlingen

DRC Clubshow Oberhausen / D

Nat. Aarau

Int. Aarau

DRC Heroldsbach / D

GRC Ausstellung Pronten / D

IHA Innsbruck

IHA Innsbruck

RCS Burgdorf

DRS Ausstellung Winnenden / D

La Romandie Avenches

RCS Weihnachtsausstellung

ggg

Ausstellungen 2017

IHA Genf

IHA Genf

IHA Genf

23. Weihnachtsausstellung Olten

ffff

Ausstellungen 2018

DRC Herrenberg / D
Dog Show Projekt 2018 Münsingen

Nationale Lémanique Montricher
IHA Aarau I
IHA Aarau II
IHA Kreuzlingen

RCS Clubshow

La Romandie Payerne

24. Weihnachtsausstellung Olten

26.04.2015

07.06.2015

21.06.2015

29.08.2015

19.09.2015

25.09.2015

26.09.2015

27.09.2015

14.11.2015

15.11.2015

21.11.2015

22.11.2015

13.12.2015

weiss

weiss

30.01.2016

12.03.2016

24.04.2016

21.05.2016

28.05.2016

18.06.2016

19.06.2016

03.07.2016

30.07.2016

13.08.2016

14.08.2016

21.08.2016

17.09.2016
25.09.2016

18.12.2016

ggg

ggg

17.11.2017

18.11.2017

19.11.2017

17.12.2017

fff

fff

27.01.2018

18.03.2018

22.04.2018
23.06.2018
24.06.2018
04.08.2018

26.08.2018

14.10.2018

09.12.2018

Jüngstenklasse

Jüngstenklasse

Jüngstenklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

Jugendklasse

weiss

weiss

Jugendklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Zwischenklasse

Offene Klasse

ggg

ggg

Offene Klasse

Offene Klasse

Offene Klasse

Offene Klasse

fff

fff

Champion Klasse

Champion Klasse

Champion Klasse
Champion Klasse
Champion Klasse
Champion Klasse

Champion Klasse

Champion Klasse

Champion Klasse

vv 1. Rang

vv 2. Rang

vv 1. Rang

exc

exc

exc 3. Rang

very good

exc 4. Rang

exc 3. Rang

exc 3. Rang

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 1. Rang / CAC/BOB Junior/BOS/BIS Junior

weiss

weiss

exc 1. Rang / CAC

exc 3. Rang

exc 1. Rang / CAC / BOB / BIS

exc 2. Rang / Res. CAC

exc

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 1. Rang / CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 3. Rang

exc 1. Rang / CAC / BOS

exc 2. Rang / Res. CAC

very good 3. Rang

exc 2. Rang / Res. CAC

ggg

ggg

exc 1. Rang / CAC / Res. CACIB

exc 1. Rang / CAC

exc 1. Rang / CAC / Res. CACIB

exc

ff

ff

exc 3. Rang

exc 1. Rang / CAC / BOS

exc 1. Rang / CAC / BOS
exc 1. Rang / CAC / Res. CACIB
exc 1. Rang / CAC / CACIB / BOS

exc 1. Rang / CAC / CACIB / BOB / Crufts 2019

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 2. Rang / Res. CAC

exc 3. Rang 


Fotogalerie Ausstellungen Milla